پیش بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پیش: بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار گوناگون پوشش مگان مارکل به سبک آدری هپبورن

چند روز پیش یک مراسمی در خانواده سلطنتی برگزار شد که در این مراسم مگان مارکل و کیت میدلتون شرکت کردند.در این مراسم سلطنتی کیت میدلتون هم به همراه همسرش پرنس وی

پوشش مگان مارکل به سبک آدری هپبورن

پوشش مگان مارکل به سبک آدری هپبورن

عبارات مهم : سینمایی

مگان مارکل با کلاهی خاص و قشنگ در یک مراسم حاضر شد.

چند روز پیش یک مراسمی در خانواده سلطنتی برگزار شد که در این مراسم مگان مارکل و کیت میدلتون شرکت کردند.در این مراسم سلطنتی کیت میدلتون هم به همراه همسرش پرنس ویلیامز حاضر شد.

مگان مارکل در این مراسم کلاهی از فیلیپ تریسی مانند کلاه آدری هپبورن از برند شنل و لباسی با گلدوزی ابریشمی از برند ژیوانشی حاضر شد. آدری هپبورن این کلاه را در فیلم سینمایی Fairy Lady در سال ۱۹۶۴ پوشیده بود.

پوشش مگان مارکل به سبک آدری هپبورن

چند روز پیش یک مراسمی در خانواده سلطنتی برگزار شد که در این مراسم مگان مارکل و کیت میدلتون شرکت کردند.در این مراسم سلطنتی کیت میدلتون هم به همراه همسرش پرنس وی

سیمرغ

واژه های کلیدی: سینمایی | آدری هپبورن | کیت میدلتون | اخبار گوناگون

پوشش مگان مارکل به سبک آدری هپبورن

پوشش مگان مارکل به سبک آدری هپبورن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs