پیش بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پیش: بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی استفاده از کبوتر جهت جلوگیری از بیماری انسان

محققان آمریکایی می گویند که با پیگیری روند تاثیر آلاینده های هوا و سایر سموم شهری بر کبوترها، می توان از این پرندگان جهت جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری در انسان

استفاده از کبوتر جهت جلوگیری از بیماری انسان

استفاده از کبوتر جهت جلوگیری از بیماری انسان

عبارات مهم : کبوتر

محققان آمریکایی می گویند که با پیگیری روند تاثیر آلاینده های هوا و سایر سموم شهری بر کبوترها، می توان از این پرندگان جهت جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری در انسان ها استفاده کرد.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان تاکید دارند که کبوترها شباهت هایی بیش از آنچه تصور می شود با انسان ها دارند، جهت مثال آنها بافت لاکتات مشابه دارند و همچون انسان ها پرسه می زنند.

به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا، کبوترها از همان منابع آبی مصرفی انسان ها استفاده می کنند و در معرض همان آلاینده های خاکی و هوایی هستند که انسان ها در معرض آنها قرار دارند و بر این اساس، می توان از این پرندگان به عنوان یک گروه تمرکز (روش تحقیق کیفی) جهت کنترل و ردیابی استفاده کرد.

استفاده از کبوتر جهت جلوگیری از بیماری انسان

آنها افزودند: ردیابی این گروه از کبوترها در طول وقت به ما کمک می کند تا متوجه شویم که واقعا در معرض چه آلاینده هایی قرار داریم.

آنها در این مطالعه 875 کبوتر را در نیویورک سینی از سال 2010 تا 2015 تحت کنترل قرار دادند.

محققان آمریکایی می گویند که با پیگیری روند تاثیر آلاینده های هوا و سایر سموم شهری بر کبوترها، می توان از این پرندگان جهت جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری در انسان

محققان سطوح سرب را در خون کودکان و کبوترهای شهری بررسی کردند و متوجه شدند که کودکان و کبوترهای یک محله الگوهای مشابه از سرب در خونشان وجود داشت.

محققان معتقدند پیگیری این داده ها می تواند به ما در شناسایی دقیق آلاینده هایی که در معرض ان هستیم یاری کند و بر این اساس، وقت آن فرا رسیده است که از کبوترها به عنوان یک گزینه مطمئن جهت بهداشت عمومی استفاده کرد.

آنها افزودند: آنچه از پرندگان درمی یابیم، می تواند دستاوردهای بسیار گسترده ای داشته باشد.

استفاده از کبوتر جهت جلوگیری از بیماری انسان

واژه های کلیدی: کبوتر | محققان | بیماری | آلاینده | جلوگیری | استفاده | پرندگان | محققان آمریکایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs