پیش بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پیش: بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محکومیت جاسوس هسته‌ای به 6 سال حبس ، صدور 150 کیفرخواست جهت متهمان آشوب‌های اخیر

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا، به ریاست دکتر جع

محکومیت جاسوس هسته‌ای به 6 سال حبس ، صدور 150 کیفرخواست جهت متهمان آشوب‌های اخیر

صدور 150 کیفرخواست جهت متهمان آشوب های اخیر/ محکومیت جاسوس هسته ای به 6 سال حبس

عبارات مهم : ایران

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا، به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در مورد کارها و سیاست دادستانی در قبال آشوب های اخیر اعلام کرد: تفکیک بین متهمان فریب خورده و عوامل مهم و تعیین وظیفه سریع متهمان از جمله راهبردهای مهم دادستانی درمورد نارامی های اخیر بود.

محکومیت جاسوس هسته‌ای به 6 سال حبس ، صدور 150 کیفرخواست جهت متهمان آشوب‌های اخیر

سیاست قضایی دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در قبال آشوب های اخیر

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بررسی اوضاع پرونده های مربوط به آشوب های اخیر پرداخت و کارها و سیاست قضایی دادستانی در برخورد با آن را اعلام کرد که از جمله این سیاست ها، تفکیک بین عوامل مهم آشوب ها و فریب خوردگان بود که در این راستا اظهار داشت: این تفکیک از اهمیت برخوردار هست؛ آیا که عده ای در جریان این آشوب ها که از ناحیه دیگران و به خاص با استفاده از بستر اینترنت رخ داد، در نتیجه حس کنجکاوی و تلاش جهت آگاهی از اتفاقات رخ داده، در در بعضی نقاط حضور یافته بودند.

دومین اقدام دادستانی در پیگیری به پرونده های آشوب های اخیر، تعیین وظیفه سریع متهمان بود که دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات گذشته دادستانی از جمله در برخورد با عوامل فتنه در سال 1388 اظهار داشت: در پرونده های مربوط به آشوب ها باید به سرعت اتخاذ تصمیم شود و این امر به منزله آزادی تمام متهمان نیست؛ بلکه با اعتقاد به این که بازداشت و اطاله دادرسی در این گونه پرونده ها عواقب نامناسبی در پی دارد، در انجام تحقیقات تسریع شد.

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا، به ریاست دکتر جع

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سومین اقدام دادستانی در پیگیری به پرونده های قضایی مربوط به آشوب ها را تاکید بر نظارت بر زندانیان در این ایام اعلام کرد و با تقدیر از سرپرست دایره نظارت بر زندان اوین و بعضی مقامات قضایی دادسرا که در این راستا اقدام نمودند، افزود: بعضی قضات دادسرا تا نیمه های شب از بندها دیدار کردند؛ نتیجه این نظارت ها به خاص در روزهای اول در برطرف پرسشها افراد بازداشت شده است از جمله آینده نگری فضای مورد نیاز جهت نگه داری و طبقه بندی زندانیان اثرگذار بود و دیدار دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از قرنطینه زندان اوین بعد از دستگیری و بازداشت بعضی متهمان در جهت همین سیاست انجام شد.

صدور 150 فقره کیفرخواست جهت متهمان آشوب های اخیر

جعفری دولت آبادی با اشاره به دیدار خود و همچنین معاونان دادستان از زندان ها در ایام اخیر در بیان کارها انجام شده است دادستانی نسبت به پرونده متهمان آشوب های اخیر، اظهار داشت: در حال حاضر صرفاً 4 نفر در این راستا بازداشت می باشند و 150 فقره کیفرخواست صادر شده است که در نوع خود کار مهمی محسوب می شود.

محکومیت جاسوس هسته‌ای به 6 سال حبس ، صدور 150 کیفرخواست جهت متهمان آشوب‌های اخیر

وی روشنگری در مورد عوامل و علل آشوب ها را اقدام دیگری دانست که در امر تنویر افکار عمومی اثرگذار است و با اشاره به این که اقدام آشوبگران معارض با اهداف انقلاب اسلامی بود افزود: مردم با هوشیاری درک کردند که جهت اعلام اعتراض به مشکلات، راه های منطقی وجود دارد که مغایر با کارها تخریبی آشوبگران است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران مدیریت پرونده های قضایی در این زمینه را ناشی از سیاست هوشمندانه دستگاه قضایی دانست و در خصوص تصمیمات اتخاذی در این پرونده ها و رویکرد دادستانی تهران، اظهار داشت: نظر دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران این نیست که هر کس در خیابان دستگیر شود، متهم بوده؛ و الزاماً علت بر انتساب اتهام به افراد نیست.

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا، به ریاست دکتر جع

جعفری دولت آبادی ارزیابی کیفرخواست های صادره از سوی دادسرای شهید مقدس نسبت به متهمان آشوب های اخیر را، با پیگیری دادگاه ها میسر دانست و با اشاره به این که نقص در تحقیقات امری طبیعی است و لذا ممکن است دادگاه در بعضی پرونده ها با اعتقاد بر وجود نقص، اتخاذ تصمیم مقتضی نماید، اظهار داشت: نشانه این بود که افراد بی جهت در زندان یا فرایند کیفری گرفتار نشوند تا از غلبه حاشیه بر متن جلوگیری شود.

وی کارها و سیاست قضایی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری به پرونده های متهمان آشوب های اخیر را هوشمندانه ارزیابی نمود و افزود: با اعمال این سیاست، پایتخت کشور عزیزمان ایران نخستین استان در کشور است که به پرونده آشوب ها را در دادسرا پیگیری نمود و این تجربه مناسبی در نارامی ها و آشوب ها است که باید به آن توجه شود. اگرچه معتقدیم عاملان مهم آشوب ها باید به سزای اعمال مجرمانه خود برسند.

محکومیت جاسوس هسته‌ای به 6 سال حبس ، صدور 150 کیفرخواست جهت متهمان آشوب‌های اخیر

اقدام پیشگیرانه بعضی بانک ها در جلوگیری از منابع بانکی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر ضرورت توجه زیاد به کارها پیشگیرانه اظهار داشت: در یک ماه اخیر بعضی بانک های کشور نظیر بانک های سینا، سپه، مسکن و ملی با بازتاب به موقع عنوان به سرپرست ناحیه 36 دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و در نتیجه صدور دستور قضایی از خروج 800 میلیارد تومان از وجوه این بانک ها به وسیله بعضی عوامل و کارکنان متخلف جلوگیری به عمل آورده اند.

صدور حکم شش سال حبس جهت جاسوس هسته ای

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین از صدور حکم محکومیت جهت فردی که با 9 بار ملاقات با مأمور اطلاعاتی آمریکا اطلاعات کشور از جمله در زمینه تحریم ها و امور هسته ای را به سرویس اطلاعاتی آمریکا و یک کشور اروپایی انتقال داده بود، خبر داد و اظهار داشت: در این پرونده فرد مذکور به شش سال حبس تعزیری و ضبط و استرداد وجوه دریافتی محکوم شده است است.

استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان های تهران

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تصویب تشکیلات راجع به استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان ها عنوان تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری از کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست تا در خصوص نخستین ندامتگاه، که می بایست این معاونت در آنجا مستقر شود، برنامه ریزی نماید.

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | پرونده | دستگاه قضایی | دادستانی تهران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs