پیش بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پیش: بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رابطه مالی و تبلیغاتی صدا و سیما براق شود / آشنا

نماینده مدیر جمهوری در شورای نظارت بر شرکت صدا و سیما خواستار شفافیت در عنوان رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان، شبکه‌ها و برنامه‌های متفاوت با موسسات ما

رابطه مالی و تبلیغاتی صدا و سیما براق شود / آشنا

آشنا: رابطه مالی و تبلیغاتی صدا و سیما براق شود

عبارات مهم : پروژه

نماینده مدیر جمهوری در شورای نظارت بر شرکت صدا و سیما خواستار شفافیت در عنوان رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان، شبکه ها و برنامه های متفاوت با موسسات مالی و اعتباری و پروژه های ساخت و ساز متخلف یا غیر مجاز شد.

به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا نماینده مدیر جمهوری در شورای نظارت بر شرکت صدا و سیما در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

رابطه مالی و تبلیغاتی صدا و سیما براق شود / آشنا

«از شورای محترم نظارت بر شرکت صدا و سیما خواهیم خواست که عنوان رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان، شبکه ها و برنامه های متفاوت را با موسسات مالی و اعتباری و پروژه های ساخت و ساز متخلف یا غیر مجاز در دستور کار قرار دهد.»

واژه های کلیدی: پروژه | سازمان | برنامه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs