پیش بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پیش: بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی شوراي شهر در تخلفات شهرداري سهيم است / مرتضي الويري

سياستمدار آرام، لقبي است كه مي توان به مرتضي الويري داد. ٣٣ ماه سكان هدايت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دست داشته و مي توان گفت به زير و بم اين شهر آشنا

شوراي شهر در تخلفات شهرداري سهيم است / مرتضي الويري

مرتضي الويري : شوراي شهر در تخلفات شهرداري سهيم است

عبارات مهم : ایران

سياستمدار آرام، لقبي است كه مي توان به مرتضي الويري داد. ٣٣ ماه سكان هدايت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دست داشته و مي توان گفت به زير و بم اين شهر آشنا هست. به عملكرد قاليباف انتقاد دارد و در كنار انتقادهايش نيز راهكار ارايه مي دهد. اعتقاد است كه پایتخت کشور عزیزمان ایران از ريل اش خارج شده است و تنها راه نجات پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش اصلح در انتخابات شوراي شهر است.

شوراي شهر در تخلفات شهرداري سهيم است / مرتضي الويري

مشروح اين گفت وگو را با هم مي خوانيم.

مناظره ها را دنبال مي كنيد؟

بله كامل و دقيق.

سياستمدار آرام، لقبي است كه مي توان به مرتضي الويري داد. ٣٣ ماه سكان هدايت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دست داشته و مي توان گفت به زير و بم اين شهر آشنا

ارزيابي شما از مناظره كانديداها چيست؟

مناظره ها خوب هست. آقايان ميرسليم و هاشمي طبا با ديد آكادميك و فارغ از ديدگاه اجرايي وارد مناظرات شدند. البته همين ديدگاه هم باعث شده است كه منصفانه به پرسشها نگاه كرده و صحبت هاي ارزش جنبه تخريبي نداشته باشد. صحبت هاي آقاي رييسي مي تواند اين عنوان را به خوبي عيان كند كه تبحر خاصي در كار اجرايي ندارد و البته اطلاعات ناقصي هم دارد. از همين جهت است كه بيشتر به مطالب ضمني مي پردازد.

آقاي جهانگيري در اين مناظره هر دو بعد تخصصي و اجرايي را مد نظر قرار داده است كه همين عملكرد باعث موفقيت او در مناظره ها شد. البته در دور دوم مناظره ها فكر مي كنم به جاي خواندن از روي متن، با مردم رودررو صحبت مي كردند اثر بيشتري داشت. اگرچه محتواي مطالبي كه عنوان كردند محتواي خوبي بود، ولی شايد به دليل خواندن از روي متن اثري روي شنونده و بيننده نتواند بگذارد. آقاي روحاني هم خيلي خوب ظاهر شدند. مخصوصا در دومين مناظره . ايشان هم بعد اجرايي و هم بعد تخصصي را به خوبي تسلط داشتند. در مورد آقاي قاليباف متاسفانه ايشان بيشتر به فكر كپي برداري از روش هاي احمدي نژاد بودند. ارايه آمار غلط، برخوردهاي توهين آميز و حركت هاي تهاجمي در مناظره هاي ايشان به چشم مي خورد.

شوراي شهر در تخلفات شهرداري سهيم است / مرتضي الويري

به نظر شما آقاي احمدي نژاد در مناظره ها با پيش گرفتن اين شيوه موفق بوده كه حال آقاي قاليباف مي خواهد عينا آن را كپي برداري كند؟

آقاي احمدي نژاد با همين روش ها توانست در سال ٨٤ و ٨٨ موفق باشد.

اما الان وضعيت با سال ٨٤ خيلي تفاوت مي كند. شبكه مجازي آن وقت مانند امروز به شدت فراگير نشده بود. ولی امكان دارد اين وعده هاي آقاي قاليباف و ارايه آمار و تخريب رقيب باز هم باعث اقبال مردم به كانديداي استفاده كننده از اين ابزار بشود؟

سياستمدار آرام، لقبي است كه مي توان به مرتضي الويري داد. ٣٣ ماه سكان هدايت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دست داشته و مي توان گفت به زير و بم اين شهر آشنا

قطعا همين هست. اين دقيقا اشتباه استراتژيك آقاي قاليباف هست. آقاي قاليباف بدون در نظر گرفتن اين عنوان هم از روش هاي احمدي نژاد كپي مي كند و هم از وال استريت. من به اين روش مي گويم كپي برداري ناشيانه. مردم بالاخره تجربه سال ٨٨ را دارند؛ تجربه اي كه هنوز از ذهن ها پاك نشده. همچنين فضاي مجازي به كمك مردم آمده كه نقش زيادي در آگاهي رساني آنها دارد. گروه هاي سياسي هم خيلي فعال تر شده است اند و همه اينها باعث شده است كه مردم ديگر فريب نخورند.

اين روزها همه به قاليباف انتقاد مي كنند. شما چطور؟

خوب، انتقادات به آقاي قاليباف به خاطر عملكرد خود ايشان هست. به نظرم يكي از خصوصياتي كه باعث انتقادات به آقاي قاليباف شده است به دو جنبه برمي گردد. به نظر مشكل آقاي قاليباف هم آمال است هم آمار. متاسفانه ايشان هم از آمال ها و آرزوهاي خيال پردازانه حرف مي زند و هم آمارهاي نادرست در مورد عملكرد خود مي گويد.

شوراي شهر در تخلفات شهرداري سهيم است / مرتضي الويري

در مورد قسمت اول براي همه روشن است كه حرف هاي ايشان حداقل در دنياي اقتصاد، تكنولوژي ها و روش هاي نوين در دنيا بي سابقه هست. آقاي قاليباف از رشد ٢٦ درصدي مي گويد كه نه تنها جنبه علمي ندارد بلكه در هيچ كجاي دنيا تاكنون چنين رشدي در اين مدت وقت سابقه نداشته هست. اينها مطالب خيالبافانه هست. آقاي قاليباف آمار هايي ارايه مي دهد كه اصلا واقعيت ندارد. به عنوان نمونه در مناظره اول اعلام كردند كه از زباله توانستند برق توليد كنند، در حالي كه از ٨٠٠٠ تن زباله پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ٢٠٠ تن، در كهريزك تبديل به برق مي شود. يعني چيزي حدود ٥/٢ درصد. بنابراين ٥/٨٧ درصد از زباله هاي پایتخت کشور عزیزمان ایران كه ثروتي به حساب مي آيد به صورت غيربهداشتي و غيراصولي دفع مي شود كه مشكلات زيادي را به وجود آورده است.

آقاي الويري همه اين انتقادها مي شود. ولی ارايه آمار كذب يا تخريب در مناظره ها عنوان جديدي نيست كه تازه اتفاق افتاده باشد. آیا كميته اي براي رسيدگي به اين تخلفات تشكيل نمي شود؟ آيا اصلا تاكنون تشكيل چنين كميته اي پيشنهاد شده است است؟

اين مواردي كه امروز وجود دارد به نظرم از دو منبع نشات مي گيرد. اول نقصي است كه در سيستم تبليغاتي ما وجود دارد. دوم نقصي است كه به تاييد صلاحيت كانديداها برمي گردد. به عنوان مثال در سيستم تبليغاتي ما اگر فردي مبلغي را به عده اي براي جمع آوري راي بدهد، تخلف خريد و فروش راي اتفاق افتاده كه البته با آن برخورد مي شود. ولی اگر آمار و وعده هاي دروغين بدهد، مانند پرداخت چندبرابري يارانه، جزو تخلفات انتخاباتي محسوب نمي شود كه اين عنوان نشان از ضعف سيستم نظارت بر تخلفات تبليغاتي دارد.

موضوع ديگر اينكه در كشورهاي پيشرفته تاييدصلاحيت نامزدها به وسیله احزاب فراگير انجام مي شود. به اين صورت كه فردي كه مي خواهد كانديدا شود بايد مراحل تاييدصلاحيت و ارتقاي خود را در سيستم حزبي بگذراند و احزاب هم براي اينكه موقعيت اجتماعي خود را از دست ندهند، تلاش مي كنند با دقت كافي فرد مورد نظر و كانديداي خود را مطرح كنند. ولی در ايران مسووليت بررسي صلاحيت نامزدها به شوراي نگهبان سپرده شده است و در آنجا هم به نظر مي آيد دقت كافي در اين زمينه وجود ندارد.

بحث تخلفاتي كه مطرح كرديد قاعدتا نبايد بحث جديدي باشد. اين تخلفات از مدت ها قبل وجود داشته. آقاي قاليباف ١٢سال است كه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. علت اينكه تخلفات شهردار در طول يك سال بزرگ مي شود و اين روزها شدت مي گيرد، چيست؟ آيا انتقاد به تخلفاتي كه از سال ها پيش وجود داشته شايبه مانور تبليغاتي از سوي رقيب آقاي قاليباف ندارد؟ آيا اصلا مرجعي براي پيگيري اين تخلفات تا الان وجود نداشته؟

براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد بگويم كه مشكل ما دقيقا از مرجع پيگيري و نظارت بر تخلفات شروع مي شود. آن مرجعي كه كار نظارت و برخورد با تخلفات را برعهده دارد نمي تواند برخورد جدي داشته باشد. شوراي شهر كه بايد نظارت بر كار شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته باشد، ولی متاسفانه برخي از اين اعضاي شوراي شهر به وسيله تطميع، سكوت كردند يا اصلا تخصص در برخورد با تخلفات را ندارند. به عنوان مثال در زمستان سال ٩٣ اصلاحيه بودجه اي از طرف شهرداري به شوراي شهر داده مي شود.

در اين اصلاحيه تقاضاي ٥ هزار ميليارد تومان جابه جايي در بودجه فعاليت هاي شهرداري داده مي شود. اين نه براي سال بعد، بلكه براي همان سال بود. به عبارت ديگر شهرداري بعد از اينكه پروژه هاي غيرمنطقي خود را پيش برده، بعد از انجام كار، اصلاحيه به شورا مي فرستد. البته اين عنوان مورد اعتراض برخي از اعضاي شوراي شهر قرار گرفت، ولی متاسفانه بعضي از آنها در برابر اين تخلفات لب فرو مي بندند و برخوردي نمي كنند. شگفت انگيز است كه وقتي گزارش املاك نجومي منتشر مي شود و بازرسي كل كشور رسما گزارش مي دهد، به جاي اينكه با متخلف برخورد كنند با افشا كننده آن برخورد مي شود.

چرا تاكنون سكوت بوده؟

سكوتي نبوده. ما هر وقت تخلفي شده است به آن واكنش نشان داديم. به عنوان نمونه نگاه كنيد بحث قطع كردن درخت ها، تغيير كاربري ها، انجام دادن پروژه ها بدون كار كارشناسي هميشه بوده هست. منتها الان حساسيت جامعه به اين پرسشها زياد شده است هست. مردم پيگير تخلفات هستند.

در وقت شما هم فسادهايي مطرح بود. شما هم دادگاهي شديد.

در وقت من اشل تخلفات با الان متفاوت بود. اگر آن وقت من به فردي ديوان حافظ هديه مي دادم، اين جزو تخلفات محسوب مي شد و بايد محاكمه مي شدم كه البته همين طور هم شد. به نظرم عمده تخلفاتي كه در شهرداري اتفاق مي افتد شوراي شهر در آن سهيم است چون به تخلفات رسيدگي نكرده و از كنار آن گذشته است.

به عملكرد شوراي شهر چه كسي بايد رسيدگي كند؟

مردم بايد نظارت كنند.

اين نظارت به چه صورت است؟

انتخابات شوراي شهر انتخابات بسيار مهم و تاثير گذاري هست. مردم بايد دقت داشته باشند كه چه كساني را با چه خصوصياتي روانه شوراي شهر مي كنند. مردم بايد افرادي را گزینش كنند كه هم به عنوان آگاه باشند و هم توانايي برخورد داشته باشند. مشكل ما در شوراي شهر اين است كه افرادي در اين شورا هستند كه يا درك درستي از تخلفات ندارند يا به يك نحوي با تطميع هايي كه شده است اند، مهر سكوت بر لب زده اند.

طبق قانون، وظيفه شوراي شهر نظارت بر عملكرد شهردار هست. شما اعتقاد هستيد كه علت تخلفات به ضعف شورا برمي گردد. زماني كه شما در شهرداري بوديد يكي از مشكلات شما با شوراي شهر همين عنوان بود. شما اعتقاد بوديد كه شهردار بايد مستقل باشد و شورا نبايد دخالتي داشته باشد.

در آن وقت اختلاف ما با شوراي شهر در خصوص اجرا بود. ما تجربه اول شوراي شهر را داشتيم و شورا آن وقت تجربه اي نداشت. آن وقت من اعتقاد بودم كه عزل و راه اندازی ها بر عهده شهردار است و شوراي شهر نبايد دخالت كند. بحث ما در حوزه اجرا بود و در حوزه نظارت مشكلي براي دخالت شوراي شهر نداشتيم. در آن وقت مسائلي مطرح شد كه من حتي در صحن شوراي شهر به آنها جواب دادم. حتي بحث استيضاح من مطرح شد كه البته استيضاح از ١٥ عضو تنها ٥ راي آورد. بنابراين بر اصل نظارت شوراي شهر هيچ ترديدي وجود نداشت.

از پاسخ هاي شما قانع شدند؟

اكثريت قاطع اعضا بله.

اما چند وقت بعد شما مجبور به استعفا شديد. اين نشان مي دهد كه قانع نشده بودند.

استعفا عنوان ديگري بود.

آن وقت شما تحت فشار براي استعفا قرار نگرفتيد؟

بعد از آنكه استيضاح راي نياورد من متوجه شدم كارشكني برخي اعضاي شوراي شهر ادامه دارد. آن وقت آقاي حجاريان با برخي از اين اعضا صحبت كرد. من اعتقاد بودم كه منافع شهر نبايد قرباني اين بگومگوها بشود. همان وقت اعلام كردم كه اگر اعضاي شوراي شهر روي شخص ديگر براي شهرداري اجماع دارند، من حاضر هستم استعفا بدهم كه بعد چند روز ٨ نفر از اعضاي شوراي شهر اعلام كردند كه ما روي آقاي ملك مدني اجماع كرده ايم و من هم بلافاصله استعفاي خودم را اعلام كردم.

تراكم فروشي، عنوان يكي از انتقادات به قاليباف هست. ولی اين تراكم فروشي كه در وقت آقاي كرباسچي پايه ريزي شد، آیا جلوي اين تراكم فروشي از همان وقت گرفته نشد؟

بحث شهرفروشي از همان وقت مورد انتقاد بود. زماني كه من آمدم مصوبه شوراي عالي شهر سازي را كه چارچوب هايي را براي فروش تراكم مشخص كرده بود را رعايت كردم. آن وقت سعي را بر اين گذاشتيم كه بر اساس همان چهارچوب كار را جلو ببريم.

در مورد اين چار چوب ها بيشتر توضيح بدهيد؟ آيا در دوره آقاي قاليباف اين چارچوب ها وجود نداشته؟

با وجود تصويب طرح جامع شهري در سال ١٣٨٦ و طرح تفصيلي، بايد فروش تراكم و ساخت وساز در پایتخت کشور عزیزمان ایران بر مبناي طرح تفصيلي مصوب انجام شود. ولی علی رغم اين طرح در حال حاضر كميسيون هايي به عنوان كميسيون توافقات در شهرداري تشكيل مي شود كه اين كميسيون ها با متقاضي توافق مي كنند كه چگونه مجوز ساخت بدهند. حتي گزارش هاي مختلفي مي رسد كه اين كميسيون تشويق مي كنند كه متقاضي تخلف انجام داده كه شهرداري بتواند با جريمه كردن، درآمدي كسب كند.

حرف از تخصص در بحث شوراياري ها مي شود. اول اينكه منظور از تخصص چيست، چه كسي اين تخصص را تشخيص مي دهد؟

تخصص را بايد آن گروه ها و احزابي كه كانديدا مشخص مي كنند تشخيص بدهند. البته تشخيص اين تخصص چيز پيچيده اي نيست. البته تخصص تنها نيست و اين تنها با همراهي تجربه است.

آيا صرف داشتن تخصص براي ورود به اين نهاد كفايت مي كند؟

ببينيد يك عضو شوراي شهر هم بايد تخصص داشته باشد و هم تجربه. چون در پرسشها شهري صرف داشتن علم آكادميك نمي تواند تكميل كننده باشد. مدرك گرايي بدون داشتن تجربه نمي تواند ملاك كار قرار بگيرد. به نظرم يكي از مهم ترين پرسشها كه اين روزها شايد دغدغه هم باشد، سلامت و پاك دستي افراد است كه تخصص و تجربه خود را گروگان منافع شخصي خود قرار ندهند. به زبان عامه تر بايد بگويم كه اعضاي شوراي شهر نبايد خريدني باشند.

نكته مهم تر كه متاسفانه هنوز در اين دوره از شوراي شهر هم به آن اهميتي داده نشد اين است كه، مقتضيات مناطق شهر و حتي محلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با يكديگر متفاوت هست. ما نمي توانيم شوراي شهري داشته باشيم كه همان طور كه در پروژه هاي زعفرانيه نظارت مي كند با همان نگاه بر محله خاك سفيد نظارت كند. هر نقطه از شهر مقتضيات متفاوتي دارد. در دنيا متداول است كه در كلانشهرها از مناطق و نواحي متفاوت شهر نمايندگاني دور هم جمع مي شوند كه پرسشها و مصالح كليه مناطق در نظر گرفته بشود.

آقاي الويري اينها همه انتقاد هست. ولی در كنار انتقادها بايد راهكار ارايه شود. لطفا راهكار ارايه بدهيد. بالاخره چند دهه از پيروزي انقلاب مي گذرد و اينكه فسادها روزبه روز بزرگ تر مي شود نمي توان گفت كه به ضعف تخصص و برنامه و راهكار برمي گردد.

ما با يك ماتريس مواجهه هستيم نه يك معادله يك مجهولي. به عبارت ديگر چند عامل متفاوت را ما بايد به يكديگر پيوند بدهيم تا با اين معقوله بتوانيم برخورد كنيم. يكي از مقولات كليدي براي حل پرسشها پایتخت کشور عزیزمان ایران بازنگري در اسناد بالادستي هست. قانون شهرداري متعلق به سال ١٣٣٤ است كه بايد يك بازنگري در آن صورت بگيرد. قانون بايد به سمتي برود كه شهردار، شهر را حافظ باشد. همچنين بايد در قانون شوراي شهر نيز بازنگري صورت بگيرد. شوراي شهر ما داراي يك قانون ناقصي است كه فقط شوراي شهر را در حد گزینش شهردار و نظارت بر كار شهرداري مي داند در حالي كه در دنيا شوراي شهر حكم پارلمان محلي را دارد و كليه امور مربوط به آن محل را بايد هم تصويب و هم نظارت كند.

راهكار ديگر بازنگري در برنامه هاي توسعه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. دنيا هم در سطح كشور و هم در سطح شهرها به سوي توسعه پايدار پيش مي رود. توسعه پايدار اين است كه اگر ما يك پروژه اي را بخواهيم پيش ببريم حتما بايد جوانب آن را بسنجيم. از اينها كه بگذريم يكي از مولفه هاي مهم حكمراني خوب اين است كه در دنيا آيتم هاي مشخصي دارد. شاخص هايي مانند مشاركت جويي، مشاركت دادن مردم، شفافيت و آگاه بودن مردم نسبت به مقولات و … ما بايد همه اينها را در كنار همديگر ببينيم تا بتوانيم مشكل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را حل كنيم. اميدوارم كه تركيب جديد شوراي شهر تركيبي كارآمد و كار آشنايي باشدكه بتواند به اين مهم بپردازد. همچنين بتواند شهرداري مدير و مدبري كه آگاه به پرسشها شهري است را براي آينده پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش كند. امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران از ريل و مسير آن خارج شده است هست. اگر همين مسير ادامه پيدا كند، پایتخت کشور عزیزمان ایران به ناكجاآباد كشيده مي شود.

آقاي الويري شما به ليست شوراهاي اين دوره اشاره كرده ايد و اميد به اين ليست براي اصلاح مسير طي شده است داريد. غربالگري براي قرار گرفتن افراد در ليست چطور صورت مي گيرد.

من در جريان نحوه غربالگري اعضاي ليست نيستم. ولی در جريان هستم كه ارزيابي قوي از سوي يك تيم صورت مي گيرد. ولی اخبار خوبي از ليست ها به گوش نمي رسد. شايعه هايي در مورد قرار گرفتن برخي افراد در ليست وجود دارد. شايعه هايي كه مي گويد برخي از افراد براي قرار گرفتن در ليست حاضر شده است اند ميلياردي هزينه كنند. اينها شايعه هايي است كه براي تضعيف ليست ٢١ نفره از سوي برخي محافل مطرح مي شود. آن كساني كه در جريان انتخابات سال ٩٤ مجلس و راي آوردن ١٠٠ درصد ليست اصلاح طلبان نااميد شدند الان با فضا سازي مي خواهند خود را برنده انتخابات شورا اعلام كنند. انتشار خبر پيشنهادهاي ميلياردي براي قرار گيري در ليست تنها جوسازي رقيب براي تضعيف اعتماد مردم است.

بياييد رك باشيم. در انتخابات مجلس، اكثر مردم به ليست اصلاحات راي دادند. درتهران همه ليست ٣٠نفره راهي مجلس شد. ولی انتقادها به مراتب جدي تر به وجود آمد. چه تضميني وجود دارد كه دوباره به ليست راي بدهيم و حداقل شاهد تحولي نه عظيم بلكه حداقلي باشيم؟ چطور مي توان به ليست اعتماد كرد.

ببينيد من اصلا اين را قبول ندارم كه ليست فراكسيون اميد در مجلس بد عمل كرده هست. حتي اعتقاد دارم كه فراكسيون اميد بالاتر از حد انتظار ظاهر شد. در مجلس اوضاع خيلي تفاوت داشت. اكثريت صورت هاي آشنا شده است ردصلاحيت شده است بودند و ما مجبور بوديم به صورت هاي جديد و تازه كار اعتماد كنيم. الان مي بينيم كه بسياري از اينها عملكرد خوبي از خودشان در مجلس به جا گذاشتند. مجلسي تشكيل شد كه توانست علي مطهري و پزشكيان را كه دو صورت شاخص اصلاح طلب بودند تا نايب رييسي مجلس پيش ببرد. مجلسي تشكيل شد كه ديگر شعار فوت بر خاتمي در آن شنيده نمي شود. مجلسي تشكيل شد كه ما ديگر دلواپس هوا كردن برجام و ايجاد تشنج هاي بين المللي نيستيم. رمز موفقيت و تشكيل چنين مجلسي اين بود كه مردم آمدند و از ليست دفاع كردند. الان هم كليد پيروزي ما اعتماد به كار كارشناسي شوراي عالي اصلاحات است.

اگر در ليست قرار نگرفتيد چه مي كنيد؟

اگر در ليست نبودم بلافاصله انصراف و حمايت خودم را از ليست اعلام مي كنم. قطعا مردم را تشويق خواهم كرد كه هر ٢١ نفر در ليست راي بدهند كه رمز پيروزي ما همين است.

اخبار اجتماعی – اعتماد

واژه های کلیدی: ایران | تخلفات | شهرداري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs