پیش بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پیش: بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی طرح صیانت و حفاظت از باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران برگشت خورد

پس از سه جلسه بررسی “طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران” این طرح به علت آنچه که چمران اختلاف شدید نامید، جهت بررسی زیاد به کمیسیون‌های مربوطه ب

طرح صیانت و حفاظت از باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران برگشت خورد

طرح صیانت و حفاظت از باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران برگشت خورد

عبارات مهم : ایران

پس از سه جلسه بررسی “طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران” این طرح به علت آنچه که چمران اختلاف شدید نامید، جهت بررسی زیاد به کمیسیون های مربوطه برگشت داده شد.

به گزارش ایسنا، سه جلسه قبل طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت بررسی در دستور کار شورا قرار داده شد ولی به علت کثرت بند و تبصره ها و همچنین تعدد نظرات اعضای شورا، بررسی این طرح به جلسه سوم کشید.

طرح صیانت و حفاظت از باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران برگشت خورد

در این جلسات در ابتدا ماده دهم این طرح مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این ماده املاکی که سابقه آرای تشخیص باغ به وسیله کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، کمیسیون های ماده هفتم آئین نامه اجرایی اصلاحیه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را داشته در صورت فقدان و یا عدم شرایط احراز باغ، ابطال آرای صادره مراجع مذکور به وسیله مراجع متفاوت و یا الزام شهرداری به صدور پروانه در مجامع حقوقی و دیوان عدالت اداری مجبور می شوند.

شهرداری موظف است صرفا به میزان تراکم پایه مالی با سطح اشغال 30 درصد در تمامی طبقات به صدور پروانه اقدام و اعطای هر گونه مازاد تراکم تحت عنوان تشویقی و تخفیف عوارض و سایر عنوان ها به این املاک ممنوع است که این عنوان مورد مخالفت تعدادی از اعضای شورای شهر قرار داده شد و منوط به بررسی زیاد شد.

پس از سه جلسه بررسی “طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران” این طرح به علت آنچه که چمران اختلاف شدید نامید، جهت بررسی زیاد به کمیسیون‌های مربوطه ب

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی تبصره 11 که بر اساس آن شورای شهر به منظور صیانت و حفاظت از باغات و گسترش فضای سبز در چهارچوب قوانین و مقررات پیشنهاداتی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور عزیزمان ایران می دهد که بر اساس یک جدول هر گونه مداخله و صدور مجوز ساخت و ساز در تمام باغات پراکنده واقع در هر پهنه ای با مساحت کمتر از 5000 متر مربع در صورتی که این اراضی فضای سبز تصویب شده است طبق طرح تفصیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران نباشد، بر اساس یک جدول توده گذاری مناسب می شود که بر اساس این جدول باغات زیر 1500 متر حداکثر سطح اشغال 250 متر مربع و حداکثر تعداد طبقات چهار طبقه می شود و باغات 1500 تا 3000 متر حداکثر سطح اشغال 300 متر و حداکثر طبقات چهار طبقه است و در باغات 3000 تا 5000 نیز حداکثر سطح اشغال 400 و حداکثر تعداد طبقات چهار طبقه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بررسی این تبصره حواشی مختلفی داشت به گونه ای که تندگویان با بیان اینکه فرقی نمی کند که در باغ ساختمان 100 یا چهار طبقه ساخته شود، گفت: 90 درصد سازه های پایتخت شمالی و جنوبی هستند و این ساختمان ها جلوی تابش خورشید را نمی گیرند هر چند که بر روی میزان ایجاد سایه تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه عنوان مهم این طرح حفظ درخت هست، گفت: ما جهت تمامی تخلفاتی که در حوزه عدم رعایت سطح اشغال باشد از ماده 4 استفاده می کنیم و جالب است که حدود 8000 پرونده باز ماده 4 در مناطق وجود دارد ولی چه کار می شود کرد؟.

طرح صیانت و حفاظت از باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران برگشت خورد

وی با بیان اینکه باید دایره حقوقی شهرداری و قوه قضاییه در برابر متخلفان و نابود کنندگان باغات جدی تر باشند، گفت: مسئله ما عدم رعایت سطح اشغال است و اگر از بعد انقلاب تنها یک مورد مصادره باغ داشتیم این اتفاقات نمی افتد.

تندگویان در ادامه با بیان اینکه با این طرح نهضت نابودی باغات شروع می شود و به همان راحتی که درصد سطح اشغال ها عوض کردن می کند باغات نیز نابود و به غیر باغ تبدیل می شود گفت: آیا در این طرح تنها به توبیخ توجه شده است و به موارد تشویقی توجهی نشده است؟.

پس از سه جلسه بررسی “طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران” این طرح به علت آنچه که چمران اختلاف شدید نامید، جهت بررسی زیاد به کمیسیون‌های مربوطه ب

وی با بیان اینکه اگر نگهداری باغ جهت مالک صرفه اقتصادی نداشته باشد به خشکاندن آن اقدام می کند گفت: پیشنهاد می شود یک بند اضافه شود که بر اساس آن شهرداری نمی تواند از محل باغات درآمد داشته باشد.

به گزارش ایسنا، همچنین مرتضی طلایی با بیان اینکه تمامی کارها انجام شده است پیش از این، منجر به شکست بوده و مصوبه سطح اشغال 30 درصد هم موفق نبوده گفت: باید راهکارهای عملی اندیشیده شود که هم منافع مالک و هم شهر را تامین کند.

طرح صیانت و حفاظت از باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران برگشت خورد

همچنین علیرضا دبیر مدیر کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه عمده پرسشها در عدم رعایت 30 درصد سطح اشغال است گفت: پیشنهاد می شود جریمه بیشتری جهت متخلفان در نظر گرفته شود تا در صورت عدم رعایت قوانین افراد متخلف جریمه بیشتری پرداخت کنند که این موجب بازدارندگی می شود.

در ادامه حافظی که این طرح به وسیله کمیسیون وی جهت بررسی به شورا آورده شده است بود با بیان اینکه از سال 84 تا 94، 1000 پرونده باغ آشنا شد ولی 95 درصد این پرونده ها تخلف داشته و تنها پنج درصد ضوابط را رعایت کردند و چه کسی مسئول است؟ گفت: این در حالیست که در سال 90 مصوبه تحقیق و تفحص از پرونده های ملکی منطقه یک تا سه رای آورد ولی چه شد؟ در سعادت آباد چهار قطعه زمین 1000 متری مورد هجوم ساخت و ساز قرار داده شد و همزمان که پرونده در کمیسیون ماده پنج در حال بررسی بود ساخت و ساز شروع شد و بعد آقای شهردار آن را افتتاح کرد.

وی خطاب به تندگویان گفت: برایم جالب است که می گویید در باغ اگر چهار طبقه بسازند با 100 طبقه فرقی ندارد در حالیکه به نظرتان گودبرداری سه طبقه با 15 طبقه فرقی ندارد و خودتان هم می دانید که حتما نوع گودبرداری ها تفاوت دارد و قبول هم داریم و قطعا رمپ ها و محوطه کارگاهی باغ را از بین می برد.

در ادامه دوستی با انتقاد از این تبصره گفت: اینجا شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و باید ساختمان ساخته شود و آیا باید در این تبصره طرح تفصیلی ملاک عمل نباشد. که چمران در پاسخ به دوستی گفت: در ابتدا باید این مصوبه در صورت تصویب به کمیسیون ماده پنج فرستاده شود و بعد از آن در صورت لزوم به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود ولی در حال حاضر بر اساس طرح تفصیلی و جامعی که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده ساخت و ساز در باغات با رعایت 30 درصد سطح اشغال و یک طبقه تشویقی تصویب شده است که اگر این مصوبه عوض کردن کند باید به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد.

در ادامه محمد سالاری مدیر کمیسیون شهرسازی با بیان اینکه در اجرای مصوبات اینچنینی باید اقدامی اساسی تر انجام شود، گفت: باید قوه قضاییه برخورد جدی تری با متخلفان انجام دهد و حتی شهرداران و مسئولان متخلف نیز توبیخ و اخراج شوند.

وی با اشاره به لزوم اجرای طرح TBR یا همان حق انتقال توسعه گفت: متاسفانه حق انتقال توسعه مغفول مانده و باید با حفظ حقوق مکاسبه به اندازه طبقات ساختمان های اطراف سطح اشغال داد و در مکانی دیگر حقوق مکتسبه ای را جهت مالک در نظر گرفت.

در ادامه عباس جدیدی با بیان اینکه متاسفانه بعضی به مانند افرادی هستند که مرده ای را دراز کرده و بعد از آن بر سر خود می زنند گفت: بعضی باغات را نادیده گرفته و حالا بر سر می زنند که آیا قوه قضاییه پای کار نیامده ولی دقت داشته باشید که باغات یک عمل صفر و یکی است و با کسی هم تعارف نداریم آیا که یا باید به باغ بودن رای داد یا نباید این مسئله را قبول داشته باشیم. یا باید به نفع مالک و باغدار کار کنیم یا به نفع هوای پاک و مردم که باید این مسئله مشخص شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه مهدی چمران با بیان اینکه تا زمانی که صاحب باغ مایل به حفظ باغ نباشد نمی توان هیچ کاری انجام داد و حتی با تصویب سیستم آهنی کمونیستی نیز نمی توان باغ را حفظ کرد، گفت: متاسفانه با شرایطی مواجه هستیم که مالکان از درختان می ترسند و باید ضوابطی اتخاذ شود که مالک مجاز شود که باغ و درختان را حفظ کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در این طرح اختلاف نظرها شدید است و باید به یک شرایط متعادل منطقی برسیم، گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که شهرداری مر قانون را رعایت کند و اینگونه نشود که در مناطق یا ناحیه قوانین عوض کردن کند و باید شهردار ناحیه یا منطقه به قوه قضاییه معرفی شود.

وی با بیان اینکه شش ماه است که یک سیستم آنلاین نظارتی ترتیب داده ایم که بر اساس آن هر هفته یک نامه با 30 مورد تخلف که در شورای معماری مناطق رخ داده جهت بررسی به ما ارجاع داده می شود که ما به این تخلفات پیگیری می کنیم، گفت: پیشنهاد می شود این طرح جهت بررسی زیاد و بررسی پیشنهادات به کمیسیون های مربوطه برگشت داده شود تا بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم.

به گزارش ایسنا، رحمت الله حافظی، مدیر کمیسیون سلامت و محیط زیست که در غیاب محمد حقانی مدیر کمیته محیط زیست دفاع از این طرح را یک تنه به دوش داشت در تصویر العمل به برگشت طرح به کمیسیون های مربوطه گفت: این پیشنهاد تداعی کننده دوران رضاشاه است آیا که در آن وقت هنگامی که بحث نظام وظیفه مطرح شد به علت نبود ضوابط کامیون به میادین شهر رفت و جوانان 18 سال به اوج را سوار کرده و به سربازی می فرستاد و حالا این عملکرد مدیریت شهری تداعی کننده همان دوران هست، آیا که ما با پدیده ای مواجه هستیم که مصوبه شورا را جعل کرده و روی پرونده می گذارند ولی هیچ کس گوشش بدهکار نیست و حالا با مواجه با مصوبه ای که اجرا نمی شود چشم می بندیم و عملکرد شهرداری به مانند دوران رضاشاه است.

واژه های کلیدی: ایران | کمیسیون | شورای شهر | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs