پیش بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پیش: بارسلونا طرفداران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی مدرک 2 هزار نیروی ناگهانی استخدام شده است در شهرداری «دیپلم» است/ همه تخلفات که مالی نیست ، حراست شهرداری

رییس حراست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ارجاع پرونده متخلفان مدیریت شهری گذشته به حراست شهرداری گفت: زمانی که مدیری به طور ناگهانی دو هزار نفر

مدرک 2 هزار نیروی ناگهانی استخدام شده است در شهرداری «دیپلم» است/ همه تخلفات که مالی نیست ، حراست شهرداری

حراست شهرداری: مدرک 2 هزار نیروی ناگهانی استخدام شده است در شهرداری «دیپلم» است/ همه تخلفات که مالی نیست

عبارات مهم : ایران

رییس حراست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ارجاع پرونده متخلفان مدیریت شهری گذشته به حراست شهرداری گفت: زمانی که مدیری به طور ناگهانی دو هزار نفر با تحصیلات دیپلم را استخدام می کند، هم تخلف هست؛ بنابراین همه تخلفات مالی نیست.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا قالیباف (رییس حراست شهرداری تهران) در رابطه با معرفی متخلفان مدیریت شهری گذشته به حراست بیان داشت: ۵ پرونده به ما ارجاع شده است است و در نوبت پیگیری قرار دارد.

مدرک 2 هزار نیروی ناگهانی استخدام شده است در شهرداری «دیپلم» است/ همه تخلفات که مالی نیست ، حراست شهرداری

رییس حراست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه حراست بصورت ظاهری به این پرونده ها پیگیری می کند، گفت: جمع آوری اطلاعات به وسیله حراست انجام خواهد شد و دادگاه تخلفات اداری باید در این رابطه تصمیم گیری کند.

قالیباف گفت: پیگیری حقوقی این مساله با دادگاه هست؛ چراکه دادگاه باید تشخیص دهد، اتهام وارد است یا خیر، در این شرایط متهم می تواند از خودش دفاع کند؛ بنابراین دادگاه تخلفات اداری باید تصمیم گیری کند.

رییس حراست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ارجاع پرونده متخلفان مدیریت شهری گذشته به حراست شهرداری گفت: زمانی که مدیری به طور ناگهانی دو هزار نفر

قالیباف با اشاره به استخدام ناگهانی دو هزار نفر در وقت مدیریت شهردار سابق در آستانه انتخابات بیان داشـت: این دو هزار نفر با مدرک دیپلم استخدام شده است اند؛ در حالی که افرادی در شهرداری بعد از گذشت ۴ سال صورت اوضاع نشده اند، ولی آن ها یکدفعه تبدیل اوضاع می شوند، این هم تخلف هست، تخلف فقط مالی نیست.

رییس حراست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با شکایت ناجا از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان داشت: شهردار، پلیس را متهم نکرده هست. همه دانشجویان دانشکده پلیس کارمند نیروی انتظامی و ناجا نیستند، ممکن هست؛ کارمند اداری باشند. مخاطب شهردار، ناجا نبود و خود ایشان هم تکذیب کردند. در مجموع شکایت حق هر کسی است و شهرداری هم در این زمینه پاسخ خود را خواهد داد.

واژه های کلیدی: ایران | تخلفات | شهردار | دادگاه | استخدام | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs